Banni Italian Restaurant

directions Directions
010 5798 8995 call

36 N 3rd Ring Rd E, An Ding Men, Dongcheng Qu, Beijing Shi, China

Get A Ride

No Info